wat is de Rugzak? en Hoe meld ik mij aan?

Algemene informatie o.a. over: Wat is ambulante begeleiding, rugzak, hoe je kind kan helpen, waar kun je terecht voor indicatiestelling

Moderator: Forummoderator

José

wat is de Rugzak? en Hoe meld ik mij aan?

Bericht door José » ma 10.09.2007 17:09

Wat is de Rugzak?

Afbeelding
De Rugzak is een andere naam voor de wet op de leerlinggebonden financiering (lgf-wet). Deze wet geeft ouders van een kind met een handicap het recht om die school voor hun kind te kiezen die zij het meest geschikt vinden.
Dat kan een reguliere (gewone) school zijn of een school voor speciaal onderwijs. De Rugzakwetgeving is bedoeld voor kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Regulier onderwijs
Wanneer ouders kiezen voor een reguliere school en het kind extra voorzieningen nodig heeft, kunnen de ouders een leerlinggebonden budget aanvragen. Het kind neemt dit budget als het ware in een Rugzakje met zich mee.
Het Rugzakje maakt het mogelijk dat de school de nodige aanpassingen kan maken voor de leerling. Zodat deze toch het gewone onderwijs kan volgen en niet naar de speciale school hoeft.

Het Rugzakje bestaat uit:

Geld voor extra formatie voor de school. Hierdoor kunnen zij voor ongeveer 4 uur in de week een extra leerkracht aanstellen waardoor het mogelijk wordt om de leerling individueel te kunnen helpen.
Ambulante begeleiding vanuit het Regionaal Expertise Centrum waarmee de school adviezen en hulp kan krijgen bij het begeleiden van de leerling.
Een geldbedrag per jaar waarmee de school extra materialen kan kopen die nodig zijn voor de hulp aan de leerling.
De leerlinggebonden financiering wordt de Rugzak genoemd omdat het geld gekoppeld is aan het kind, waarbij de ouders zeggenschap hebben over de besteding van de middelen.

Zie verder: http://www.oudersenrugzak.nl/rugzak.html


Hoe meld ik mijn kind aan?
Ouders vullen een aanmeldingsformulier in dat o.a. verkrijgbaar is bij de trajectbegeleider van de Cor Emousschool en door het formulier te downloaden (zie: Benodigde Formulieren) Ouders kunnen bij de aanmelding ondersteund worden door de Trajectbegeleider, de basisschool van het kind of door de Dienst Ambulante Begeleiding van de Cor Emousschool.
Het aanmeldingsformulier wordt met de beschikbare rapporten en onderzoekverslagen opgestuurd naar:
Trajectbegeleider Jan Driessen, Cor Emousschool, Twickelstraat 5, 2531 PW, Den Haag (of naar de trajectbegeleider van een andere REC2-school)

Met het aanmeldingsformulier kunnen de ouders toestemming geven aan de CvI om extra onderzoeksgegevens op te vragen.

Vervolgens:

De Commissie van Begeleiding van de REC-school "digitaliseert" het dossier en stuurt het complete dossier op naar de CVI. (De CVB neemt contact op met ouders en/of basisschool als er dossierstukken ontbreken of onvolledig zijn) Voor de inhoud van een compleet dossier: zie onder en Benodigde Formulieren
De CvI neemt op basis van de indicatiecriteria (zie: www.lcti.nl > wet LGF en www.rec2holland-flevoland.nl/ > indicatiecriteria) binnen acht weken een besluit over de toelaatbaarheid. Deze termijn mag met nog eens acht weken worden verlengd. Voor de criteria op logopedisch gebied zie: http://cor-emous.digitaal-leren.nl/inde ... section=23

De CvI stelt de ouders op de hoogte van het besluit door een beschikkingsbrief.
Als de ouders het niet eens zijn met het besluit van de CvI, kunnen zij binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij de CvI.
Als de CvI besluit dat de leerling een "indicatie voor speciaal onderwijs" krijgt, dan mogen de ouders kiezen: zij melden hun kind aan bij een school voor speciaal onderwijs of kiezen voor regulier onderwijs met extra ondersteuning in de vorm van ambulante begeleiding.

Formulieren nodig voor de Indicatieaanvraag:
(let op :!: dit zijn formulieren van het Cor emousschool)

Klik hier voor>>Voor alle benodigden formulierenBron: Cor Emousschool

Plaats reactie

Terug naar “Algemene informatie voor ouders/verzorgers van een Slechthorende en/of ESM kind”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast