Hoe weet ik of mijn kind een spraaktaal probleem heeft?

Hoe weet je dat je kind spraak-taal probleem heeft. Behandelingsmethode: Logopedie

Moderator: Forummoderator

José

Hoe weet ik of mijn kind een spraaktaal probleem heeft?

Bericht door José » ma 10.09.2007 19:03

ESM staat voor 'ernstige spraak/taal-moeilijkheden'. Deze afkorting wordt gebruikt in het speciaal basisonderwijs.

Een ESM-school is een school waar kinderen met hardnekkige en ernstige taalprobleem terecht kunnen voor onderwijs dat gericht is op ondersteuning van hun taalproblemen. Op zo'n ESM-school krijgen communicatie en taal natuurlijk veel aandacht.

Hieronder zal ik in het kort aangeven wat een taalontwikkelingsstoornis nu eigenlijk inhoudt, hoe je zoiets herkent, en wat eraan te doen is. Ook zal ik vertellen waar u verder terecht kunt.

Wat is een taalontwikkelingsstoornis?
Een taalontwikkelingsstoornis is een stoornis in het leren van taal. Sommige kinderen zijn laat met praten. Ze beginnen bijvoorbeeld pas op 3-jarige leeftijd met het praten in zinnen. Er is dan sprake van een vertraagde taalontwikkeling, wat niet per se problematisch hoeft te zijn.

Bij andere kinderen verlopen stukjes van de taalontwikkeling anders dan gemiddeld. Een kind – laten we hem Dennis noemen – kan bijvoorbeeld een grote woordenschat hebben. Dennis begrijpt alles wat er gezegd wordt ook uitstekend. Maar hij heeft moeite met het verwoorden van datgene wat hij wil vertellen. Dan is er sprake van een afwijkende taalontwikkeling.

Primaire en secundaire taalontwikkelingsstoornissen
Bij kinderen met taalproblemen maken we onderscheid tussen primaire en secundaire taalontwikkelingsstoornissen:


bij een primaire taalontwikkelingsstoornis hebben we te maken met kinderen die uitsluitend problemen hebben in de taalontwikkeling.
bij een secundaire taalontwikkelingsstoornis loopt de taalontwikkeling achter als gevolg van een andere stoornis, zoals autisme of een verstandelijke handicap.

Kenmerken
Hoe weet je of er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis? Kinderen die daar last van hebben, kunnen een of meer van de volgende kenmerken vertonen:
 • het kind kent weinig woorden;
 • het kind heeft moeite om op een woord te komen;
 • het kind vertelt vaak hetzelfde (vaak dezelfde woorden);
 • het kind maakt veel fouten in zijn zinnen;
 • het kind maakt erg korte zinnen;
 • het kind berijpt vaak niet wat er verteld wordt;
 • het kind klapt dicht, of zegt: "Dat weet ik niet" als er een vraag wordt gesteld;
 • het kind is stil en praat weinig;
 • het kind lijkt niet te luisteren;
 • het kind praat met veel denkpauzes, stopwoorden en herhalingen;
 • het kind wordt driftig als het niet begrepen wordt, of als het zelf iets niet begrijpt.
Oorzaken
Soms is er een tijdelijke oorzaak aan te wijzen voor de taalontwikkelingsstoornis. Een kind kan bijvoorbeeld veel last hebben van middenoorontstekingen en daardoor een tijdje niet goed horen.

Vaak is er geen duidelijke oorzaak aan te geven en wordt verondersteld dat er ergens in het brein een verstoring optreedt die met de huidige neurologische onderzoeksmethoden niet kan worden vastgelegd.

Gevolgen
Problemen met praten kunnen grote gevolgen hebben als ze niet worden onderkend. Als je bepaalde dingen niet goed begrijpt of niet goed duidelijk kunt maken, kan dat leiden tot misverstanden in de communicatie. Die frustraties worden soms vertaald in agressief of juist teruggetrokken gedrag.

Een stoornis in de mondelinge taal kan ook negatieve gevolgen hebben voor het leren lezen en schrijven. En omdat taal ook een belangrijke rol speelt bij het denken, kunnen taalproblemen de oorzaak zijn (of worden) van leerproblemen of leerachterstanden.

Wat kun je doen?
Als je als ouder ongerust bent, kun je dit aangeven bij de consultatiebureau-arts. Ook kun je natuurlijk contact opnemen met de huisarts.

Daarnaast is het altijd mogelijk om een taalonderzoek te laten uitvoeren bij het – multidisciplinaire – taalteam van een Audiologisch Centrum. Dit gebeurt op verwijzing door de huisarts.

Op basis van de uitkomsten van zo'n onderzoek wordt bekeken hoe het kind, de ouders, en eventueel de school, verder geholpen kunnen worden. Het Audiologisch Centrum heeft zelf geen actieve rol in de behandeling.

Boeken voor ouders

Het wonder van de taalverwerving. Basisboek voor opvoeders van jonge kinderen
door: S.M. Goorhuis-Brouwer
uitg.: De Tijdstroom, 2000
ISBN 90 352 1813 2
prijs: xxx

Spraak- en Taalproblemen bij Kinderen. Ervaringen en Inzichten
door: M. Welle-Donker, C. Slofstra, S. van der Meulen, M. van Denderen, B. Beek, A. van & Verschoor (Red.)
uitg.: Van Gorcum, 2001
ISBN 90 232 3600 9
prijs: xxx

Bron: Ouders vraagbaak

Plaats reactie

Terug naar “Diagnostiek/Vroegtijdige onderkenning bij een ESM kind”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast