Pagina 1 van 1

NVVS nieuws

Geplaatst: wo 06.11.2013 10:14
door moderator
beste forummers,

Vandaag zijn leden van de NVVS-Commissie Tinnitus&Hyperacusis bij een lezing in Antwerpen over onderzoek naar de behandeling van tinnitus bij eenzijdige doofheid met cochleaire implantaten. We zijn benieuwd naar de resultaten van het onderzoek en alle info!

Re: NVVS nieuws

Geplaatst: di 26.11.2013 14:21
door forumadmin
hierbij een korte samenvatting van deze bijeenkomst.

In België een goedgekeurde medicatie voor cochleaire implantatie bij SSD en tinnitus.

In meerdere peer-reviewed studies op lange termijn heeft een team van wetenschappers van het UZA,
onder leiding van prof. dr. Van de Heyning, bewijs geleverd voor de positieve impact van cochleaire implantatie
bij de behandeling van SSD door middel van spraakperceptie en tinnitusonderdrukking.
Het team toonde aan dat patiënten met ernstige tinnitus bij SSD baat hebben bij een cochleair implantaat
en daarmee een volledig nieuwe indicatiegroep vertegenwoordigen in de behandeling met cochleaire implantaten.
Alle deelnemers rapporteerden een stabiele reductie van de tinnitusgradatie van ernstig naar licht.
MED-EL ondersteunde dit baanbrekende onderzoeksproject door alle benodigde hoorimplantaatsystemen
aan te leveren.

Een onderzoek waar 8 jaar aan was gewerkt, CI bij SSD + tinnitus.
Voorname handicaps; geen richting gevoel horen met belangrijk oorsuizen.
Eindconclusies waren; tinnitus verbetering en spraakverstaanbaarheidsverbetering.
Tinnitus verbetering van 8,45 naar 2,17 – van ernstig naar licht (op een schaal van 0-10).

Velen patiënten werden in het voortraject afgewezen, bv. meer dan 10 jaar doofheid na een lawaaitrauma,
bij lichaamseigen tinnitus (vaatgeluiden e.d.), ernstige depressie, onvoldoende bereidheid/motivatie
tot het volgen van een intensief revalidatie traject met regelmatig follow-up gesprekken/afstellen CI etc..

Tevens werden de CI modellen van MED-EL met nieuwe spraakprocessor getoond zijnde de OPUS 2 en de RONDO.

Met groeten.