Methode Bijl

Moderators: moderator, forumadmin

Gebruikersavatar
Deappie
Berichten: 12
Lid geworden op: ma 16.06.2008 09:55
Locatie: Deventer

Methode Bijl

Bericht door Deappie » ma 10.11.2008 17:03

Hallo Allemaal,

Ik ben via,via in Arnhem terecht gekomen bij de praktijk van Dhr Bakker,
fysiotherapuut en manueeltherapuut. Hij werk samen met het AC Groningen en zecht behoorlijke resultaten te hebben met het behandelen volgens de methode Bijl. Wie is hier bekent mee of is onderbehandeling bij hem. :cool:

Gebruikersavatar
Kees
Berichten: 7000
Lid geworden op: zo 17.07.2005 11:30
Locatie: Deventer

Bericht door Kees » ma 10.11.2008 18:27

Methode van der Bijl daar heb ik nog nooit van gehoord.
Wel vond ik de volgende links via Google.
http://www.manueeltherapeuten.nl/defaul ... cms&cms=23

http://www.amsterdamsportief.nl/methode%20bijl.htm

http://www.geriatriefysiotherapie.nl/in ... df=1&id=24

Osteopathie is ook een vorm van therapie die wel eens wil helpen bij Tinnitus.
Groeten,

Kees.

E-mail: info@keesdevries.eu

Gebruikersavatar
annelies E
Berichten: 70
Lid geworden op: vr 28.03.2008 13:51

Bericht door annelies E » ma 10.11.2008 20:41

Dit vond ik via google:
In een streven naar vervanging van de in zijn ogen onbetrouwbare subjectieve onderzoekmethodieken ontwikkelde G. van der Bijl een volstrekt eigen visie op de menselijke bewegingsfuncties. Het is zijn grote verdienste geweest dat hij de complexiteit van de individuele bewegingsfunctie modelmatig trachtte te benaderen. Hij was van opvatting dat het menselijk functioneren, met behulp van mechanische wetten en axioma's, in een individueel functiemodel uiteindelijk weer te geven en te begrijpen zou zijn.

In dit model, het 'individuele bewegingspatroon', werd gepoogd een relatie in individuele bouw en individuele bewegingsfunctie te beschrijven. Hierbij werd aan het streven van het menselijk lichaam naar optimale evenwichtssituaties in verhouding tot de zwaartekracht een bepalende factor toegekend: de zwaartekracht is effectief op het totale bewegingsapparaat; individueel verschillende oriëntaties van deelzwaartepunten in het bewegingsapparaat initiëren individueel verschillende bewegingsfuncties.

Vanuit deze visie kwam men tot een gedisciplineerde onderzoektechniek: het individuele bewegingspatroon werd bepaald na theoretische analyse van metingen van asymmetrische bewegingsfuncties en (naderhand) asymmetrie in bouw. Hierbij werd aan de eis voldaan dat de diagnostiek moet berusten op objectieve criteria.

In 1963 werd het initiatief genomen tot het starten van een opleiding. De Stichting School voor Manuele Therapie werd opgezet als opleiding voor fysiotherapeuten en artsen tot een nieuwe, professionele behandelwijze, de manuele therapie. Deze term werd na zorgvuldige afweging gekozen. Ter onderscheiding van de 'manuele geneeskunde', 'manuelle Medizin', 'manual medicine' enz. werd via de naam 'manuele therapie' uitdrukking gegeven aan de opvatting dat men niet streeft naar lokale benadering van één of meer gewrichten in de wervelkolom, waarbij men zou genezen door 'recht' te maken wat 'scheef' is of 'normaal' wat 'abnormaal' zou zijn.

Daarentegen is de essentie van de manueel-therapeutische behandeling het streven naar adequate therapeutische 'hulpverlening' door middel van optimaliseren van het totaal aan bewegingsfuncties in een, per individu verschillende, (asymmetrische) presentatie in bouw en functie. Illustratief hierbij is de Griekse term 'therapeutes', die 'dienaar, verzorger' betekent. Ook werd door de keuze van het woord 'therapie' aangegeven dat naast geneeskundigen ook paramedici, in casu fysiotherapeuten, uit hoofde van hun vooropleiding in principe, na adequate opleiding, geschikt kunnen worden geacht voor dit therapeutisch 'handwerk', dat aan de hand van specifieke diagnostiek wordt uitgevoerd.

Na het overlijden van G. van der Bijl werd het theoriestelsel, de diagnostiek en de behandeltechniek verder ontwikkeld en van een wetenschappelijke basis voorzien door zijn zoon G. van der Bijl jr. en anderen.

De laatste decennia zijn anderen uit de wereld van de fysiotherapie en de geneeskunst hun, soms hardhandige, werkwijze ook als manuele therapie gaan betitelen. Dit is vanwege de fundamentele verschillen in achtergrondfilosofie, theoriestelsel, onderzoekmethode, behandeltechniek en behandelresultaten onterecht en voor velen verwarrend.

De manuele therapie volgens de methode Van der Bijl is als enige methode op dit gebied in staat te werken volgens sterk geobjectiveerde criteria ten aanzien van het individuele menselijke bewegen, waardoor een zekere standaardisatiegraad wordt bereikt. De behandelaar is hierdoor in staat steeds dezelfde behandelingskwaliteit te leveren en is bovendien in staat om interindividuele behandelingsverschillen tot een minimum te beperken.

(Bron: 'Het individuele functiemodel in de manuele therapie', G. van der Bijl, 1986, De Tijdstroom, Lochem)


Beweging
Het menselijk lichaam is voortdurend in beweging. Beweging vindt plaats in de gewrichten. De vorm van de gewrichten bepaald hoe de bewegingen verlopen. Omdat iedereen anders gevormd is, geen twee mensen zijn gelijk, heeft iedereen ook zijn eigen manier van bewegen, zijn eigen individuele bewegingsvoorkeur. Denk aan het gooien van een bal, op de fiets stappen, de handen vouwen, kleermakerszit, u zult het altijd op dezelfde manier doen.

Vorm en functie zijn dus aan elkaar gerelateerd en zullen elkaar wederzijds beïnvloeden. Normaal gesproken zal er een evenwicht bestaan tussen de bewegingsvoorkeur en de vorm van het lichaam. U valt niet om als u iets van de grond opraapt, maar probeer dit eens te doen met uw rug strak tegen een muur staand. Door verschillende, zowel inwendige (toe- of afname van gewicht, psychische belasting), als uitwendige factoren (ongeluk, eenzijdig of ongewoon werk, andere schoenen)) kan het evenwicht verstoord raken. Wanneer deze verstoring erg groot of langdurig is, kan dit leiden tot functiestoornissen, die op hun beurt weer kunnen leiden tot klachten aan of van het bewegingsapparaat, zoals pijn en/of bewegingsbeperking. Omdat het lichaam als geheel beweegt, zal een functiestoring van één gewricht leiden tot veranderingen in alle andere gewrichten.Houding
De manuele therapie ziet de houding slechts als een (theoretische) fase in de beweging. Zoals een film is opgebouwd uit diverse beeldjes, kan men een beweging opgebouwd zien uit verschillende opeenvolgende houdingen. Net als bij beweging spreekt een manueel therapeut daarom niet over een goede of foute houding. Bij een optimale functie is het lichaam in staat om vrijwel alle gevraagde houdingen aan te nemen en bewegingen uit te voeren, alhoewel dit soms enige oefening vraagt (lopen heeft u letterlijk met vallen en opstaan moeten leren). Daarnaast zijn niet ieders motorisch vaardigheden even goed. Niet iedereen kan even goed voetballen of pianospelen net zo min als iedereen schoenmaat 40 heeft.

Door het spiegelen van één gezichtshelft worden de asymmetrieën duidelijk.

Behandelresultaten
In verschillende publicaties werd gemeld dat voldoende tot optimaal resultaat werd behaald bij meer dan 80% van de verwezen patiënten bij een gemiddelde van vier behandelingen.

Wetenschappelijk onderzoek

Het NECK-project.

In 2007 is een onderzoek van start gegaan naar de werkzaamheid van manuele therapie volgens de Utrechtse School (= Systeem Van der Bijl) en fysiotherapie bij patiënten met nekklachten. Het onderzoek wordt onder auspiciën van het UMC St. Radboud te Nijmegen uitgevoerd. De leden van NECK-project worden begeleid door Prof. Dr. Rob Oostendorp.

Het onderzoek is opgezet om op een wetenschappelijke manier de effectiviteit van manuele therapie volgens de Utrechtse School bij patiënten met nekklachten te onderzoeken. In de controlegroep worden mensen met fysiotherapie behandeld. Tevens is een doel van het onderzoek om na te gaan welke patiënten met nekpijn beter reageren op behandelingen met fysiotherapie en welke patiënten beter reageren op behandeling met manuele therapie. Als dit duidelijk wordt, is in de toekomst een meer gerichte verwijzing van patiënten mogelijk.

Dit is het eerste wetenschappelijke onderzoek naar de effectiviteit van manuele therapie in relatie tot andere behandelvormen, waarbij specifiek gekeken wordt naar de effectiviteit van het Systeem Van der Bijl. Bij de hierna vermelde onderzoeken werd dat onderscheid niet gemaakt; in die gevallen werden voor zover bekend technieken uit verschillende methodes in de manuele therapie gebruikt.

Nekklachten. Door het EMGO-instituut van de faculteit der geneeskunde van de VU te Amsterdam, is in samenwerking met 42 huisartsen een onderzoek uitgevoerd naar de behandeling van nekklachten. In het onderzoek werden de effecten en de kosten onderzocht van manuele therapie, fysiotherapie en behandeling door de huisarts. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat manuele therapie op vrijwel alle uitkomstmaten een beter effect heeft dan fysiotherapie of de gecontinueerde huisartsenzorg. Deze effecten zijn het duidelijkst vlak na de interventie, maar blijven ook na een jaar zichtbaar.

Voor patiënten met ernstige nekklachten had manuele therapie duidelijk het grootste effect; voor patiënten met lichte klachten leek fysiotherapie de beste keuze.

De onderzoekers concluderen dat manuele therapie niet alleen effectiever, maar ook kosteneffectiever is bij deze patiëntengroep. De gemiddelde kosten per patiënt gedurende een jaar waren voor manuele therapie € 447, voor fysiotherapie € 1.297 en voor huisartsenzorg € 1.379.

Heupklachten. In februari 2004 promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam Dr. H. Hoeksma. In het Haagse Leyenburgziekenhuis deed hij onderzoek waarbij twee groepen oudere patiënten met heupklachten, veelal arthrose, werden vergeleken. De éne groep werd behandeld met manuele therapie, de andere groep door middel van oefentherapie onder leiding van een fysiotherapeut.

Ruim 80 procent van de personen die door de manueel therapeut werd behandeld, zei dat de klachten waren verlicht. Bij de groep die oefentherapie kreeg, was dit 50 procent.

Manuele therapie helpt ook langer dan oefentherapie. Tot zes maanden na de behandeling hadden patiënten profijt van de manueel therapeut.

Schouderklachten. Mensen met schouderklachten en daarnaast nekklachten, verdubbelen hun kans op herstel wanneer ze manuele therapie krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van de Groningse bewegingswetenschapper Gert Bergman (Annals of Internal Medicine, 21 sept. 2004).

Bergman deed zijn onderzoek aan de afdeling Huisartsgeneeskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek is onderdeel van het veel grotere Nederlands Schouder Onderzoek, gecoördineerd door programmaleider dr. Geert van der Heijden, klinisch epidemioloog bij het Julius Centrum van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht.

Aan het onderzoek deden 150 mensen mee. De onderzoeksgroep van Bergman bestond uit mensen die met hun klachten naar de huisarts gingen. De klachten waren niet het gevolg van reuma, een ongeluk, of andere bekende oorzaak. Alle patiënten kregen de gebruikelijke behandeling door de huisarts (pijnstillers, ontstekingsremmers en in een kwart van de gevallen verwijzing naar de fysiotherapeut). De helft kreeg daarnaast ook nog in twaalf weken tijd maximaal zes behandelingen manuele therapie. Na deze periode was 43 procent van de patiënten met manuele therapie hersteld, terwijl van de patiënten die alleen bij de huisarts waren geweest maar 21 procent was hersteld. Een verschil van 22 procent. Ook na een jaar waren de positieve effecten van manuele therapie nog te zien. Het verschil was toen nog steeds 17 procent. Mensen die manuele therapie hadden ondergaan, hadden dat hele jaar minder pijn een minder bewegingsbeperkingen.

Invloed van de behandeltechniek op de verplaatsing van botstukken in een schoudergewricht.

De vingers zijn van de behandelaar. Bron: Hans Vuurmans, Nederhorst den Berg.

http://www.manueeltherapeuten.nl/defaul ... cms&cms=23
Dit is de site waar het hele verhaal met foto's te lezen is.
Groetjes Annelies
Ervaring is de optelsom, van alle vergissingen, die je begaan hebt.

Gebruikersavatar
qtip
Berichten: 398
Lid geworden op: za 12.01.2008 22:30

Bericht door qtip » do 13.11.2008 20:43

ik zie nul keer het woord tinnitus in dat stuk...
of mis ik iets?
This may not make sense to you but I have found that not much of anything about tinnitus makes sense.

Gebruikersavatar
annelies E
Berichten: 70
Lid geworden op: vr 28.03.2008 13:51

Bericht door annelies E » vr 14.11.2008 00:34

Nee qtip, er wordt geen tinnitus genoemd, maar kan me er wel wat bij voorstellen, waar het nek en schouders betreft.
Als M- klant weet ik hoe belangrijk het is om ontspannen schouder- en nekspieren te hebben, ivm de bloeddoorstroming.
Wanneer ik lichamelijk gespannen ben, verergerd mijn T, met het risico een M-aanval te krijgen.
Groetjes Annelies
Ervaring is de optelsom, van alle vergissingen, die je begaan hebt.

Gebruikersavatar
Deappie
Berichten: 12
Lid geworden op: ma 16.06.2008 09:55
Locatie: Deventer

Bericht door Deappie » vr 14.11.2008 11:46

Hallo,

Voor mensen die er meer over willen weten kijk eens op site van Dhr Bakker.
http://www.bakker.uwpraktijkonline.nl/
Staat een heelstuk over zijn onderzoek en bevindingen.

Ab

Gebruikersavatar
qtip
Berichten: 398
Lid geworden op: za 12.01.2008 22:30

Bericht door qtip » vr 14.11.2008 16:56

interessant, bedankt.
directe link naar het tinnitus gedeelte:

http://www.bakker.uwpraktijkonline.nl/p ... RaMdcSjbMa
Het resultaat van het onderzoek was dat van de behandelde groep twee op de drie enigermate minder tinnitus kreeg na de behandeling wat niet toe te schrijven was aan toeval. Die vermindering varieerde van het krijgen van een lagere toon tot de afwezigheid van één of meerdere dagdelen van de tinnitus tot het geheel verdwijnen van de tinnitus (ongeveer 6%). Bij 1 % van de behandelden werd de tinnitus slechter.
6% !!!

ben ook benieuwd naar ervaringen van mensen op dit forum.
This may not make sense to you but I have found that not much of anything about tinnitus makes sense.

wadloper
Berichten: 35
Lid geworden op: ma 10.11.2008 15:34

foutmarge

Bericht door wadloper » di 25.11.2008 12:11

Hoi,

6 % valt statistisch zowat binnen de "foutmarge".

Het is in iedergeval geen "significante" verbetering.

Daar zou je uit kunnen concluderen dat het dus niet helpt.

Ik bedoel het niet negatief, ik probeer alleen aan te geven dat ook hier weer misschien valse hoop wordt gewekt.

Neemt niet weg dat er mensen zijn, hoe weinig dan ook, die er wel baat bij hebben.
En dat is altijd positief.


de wadloper

Gebruikersavatar
JV
Berichten: 664
Lid geworden op: di 19.07.2005 11:32
Contacteer:

Bericht door JV » di 25.11.2008 15:44

Persoonlijk denk ik dat het 'sterk afhankelijk' is van de oorzaak/bron van je T of je baat hebt bij een dergelijke behandeling.
In de afgelopen jaren heb ik ontzettend veel mogelijke oorzaken van T de revue zien passeren en daar zitten er waarschijnlijk best wel een paar tussen waarbij deze behandeling effect heeft.

Gr.
Jos
Info? Tinnitus? -----> www.jvrijsen.nl

Gebruikersavatar
Kees
Berichten: 7000
Lid geworden op: zo 17.07.2005 11:30
Locatie: Deventer

Bericht door Kees » di 25.11.2008 16:27

Het zal misschien wel goed helpen bij een wipples of als je nek
beschadigd is bij een val of iets dergelijks.
Maasr verder zal het inderdaad afhangen van hoe je Tinnitus is ontstaan.
Groeten,

Kees.

E-mail: info@keesdevries.eu

Gebruikersavatar
qtip
Berichten: 398
Lid geworden op: za 12.01.2008 22:30

Bericht door qtip » di 25.11.2008 16:47

volgens hen....
Vraag: Ik heb last van oorsuizen omdat ik vroeger ook een oorbeschadiging heb opgelopen.

Antwoord: Sommige gehoorbeschadigingen reageren desondanks redelijk tot goed op de gegeven therapie. Soms is vermindering van het geluid lastiger en meer tijdrovend. Vooralsnog geldt ook hierbij dat het aantal behandelingen anders kan zijn en dat er meer behandelseries nodig zijn.
This may not make sense to you but I have found that not much of anything about tinnitus makes sense.

Gebruikersavatar
Kees
Berichten: 7000
Lid geworden op: zo 17.07.2005 11:30
Locatie: Deventer

Bericht door Kees » di 25.11.2008 17:01

Ja, mag je lekker betalen en heb je pech als het toch niet blijkt te helpen.
Laatst gewijzigd door Kees op di 25.11.2008 18:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten,

Kees.

E-mail: info@keesdevries.eu

Gebruikersavatar
Deappie
Berichten: 12
Lid geworden op: ma 16.06.2008 09:55
Locatie: Deventer

Bericht door Deappie » di 25.11.2008 17:01

Wat ik erg jammer vind is dat bijna alles in het negatieve getrokken wordt. Of van uit het negatieve benaderd wordt het glas is niet half leeg maar half vol. Het is jammer dat er binnen het forum niemand met positieve ervaringen komt bij dit onderwerp. Maar ik zie bijna nergens positieve berichten. Als de T 50% afneemt dan zou dit al geweldig zijn voor mij maar ik denk ook voor een heleboel anderen. Ik blijf het van de positieve kant benaderen hoe vervelen het soms ook is eens komt er toch een oplossing.


Mvg Ab

Gebruikersavatar
qtip
Berichten: 398
Lid geworden op: za 12.01.2008 22:30

Bericht door qtip » di 25.11.2008 17:09

zolang het puur een kno "je trilhaartjes zijn stuk" verhaal blijft komt er geen oplossing.
This may not make sense to you but I have found that not much of anything about tinnitus makes sense.

Gebruikersavatar
Kees
Berichten: 7000
Lid geworden op: zo 17.07.2005 11:30
Locatie: Deventer

Bericht door Kees » di 25.11.2008 18:31

Deappie schreef:Wat ik erg jammer vind is dat bijna alles in het negatieve getrokken wordt. Of van uit het negatieve benaderd wordt het glas is niet half leeg maar half vol. Het is jammer dat er binnen het forum niemand met positieve ervaringen komt bij dit onderwerp. Maar ik zie bijna nergens positieve berichten. Als de T 50% afneemt dan zou dit al geweldig zijn voor mij maar ik denk ook voor een heleboel anderen. Ik blijf het van de positieve kant benaderen hoe vervelen het soms ook is eens komt er toch een oplossing.
Mvg Ab
Ik bekijk het normaal ook positief, maar als men zegt dat "maar" 6 % er baat bij hebben
zegt dat volgens mij genoeg over de therapie op zich.
Ik bekijk het echt wel positief, maar ik weet uit ervaring dat veel van
dit soort therapieen voor de meeste mensen geen oplossing is.

Ik heb zelf jaren van alles en nog wat geprobeerd om er vanaf te komen.
Heeft bakken met geld gekost en het heeft niets opgeleverd.

Maar goed, ik bekijk het echt wel positief, want ik ga
24 uur per dag fluitend door het leven toch.........
Groeten,

Kees.

E-mail: info@keesdevries.eu

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten