uitbreiding Wet Gelijke Behandeling naar Basis-en voorgezet

Hier kun je informatie van vinden: Wie, wat is Stichting Hoormij. En onder andere nuttige informatie.

Moderator: Forummoderator

José

uitbreiding Wet Gelijke Behandeling naar Basis-en voorgezet

Bericht door José » zo 04.11.2007 16:03

Uitbreiding Wet Gelijke Behandeling naar basis- en voortgezet onderwijs

Staatssecretaris van het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), Sharon Dijksma gaat de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (afkorting WGB H/CZ) uitbreiden naar het basis- en voortgezet onderwijs. Zij heeft hierover, samen met haar collega Jet Bussemakers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Zij gaan onderzoeken op welke wijze de uitbreiding juridisch het beste kan plaats vinden.

De WGB H/CZ is een aanbouwwet. Sinds 2003 regelt de WGB H/CZ gelijke behandeling van chronisch zieken en mensen met een handicap op de aandachtsterreinen arbeid en het beroepsonderwijs. Nu vindt dus uitbreiding plaats naar het basis- en voortgezet onderwijs.

WGB H/CZ in het onderwijs
Hoe werkt de WGB H/CZ in het onderwijs?
1. De wet biedt individuele rechtsbescherming.De leerling of zijn ouders/verzorgers zijn vertrekpunt van de wet: Het initiatief ligt bij hen en niet bij de school. Een school kan bijvoorbeeld geen aan-spraak maken op tegemoetkomingen voor een leerling. De WGBH/CZ is geen voorzieningenwet.
2. De wet verbiedt het maken van direct of indirect onderscheid. Volgens de WGBH/CZ is het verboden een leerling te weigeren omdat hij een handicap of een chronische aandoening heeft. Dit is di-rect onderscheid. Daarnaast is het verboden om indirect onderscheid te maken door een leerling be-paalde aanpassingen te onthouden. Een dove leerling die alleen onderwijs in gesproken vorm krijgt aangeboden, kan niet deelnemen aan het onderwijs. Hiermee maakt de school indirect onderscheid.
3. De wet verplicht het aanbrengen van doeltreffende aanpassingen.Bijvoorbeeld de aanleg van een lift of de inzet van een gebarentolk. De aanpassingen moeten bijdragen aan gelijke behandeling en ‘ge-schikt’ zijn voor de leerling. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk: zonder kan de leerling niet (nor-maal) deelnemen aan het onderwijs. Een school kan niet volstaan met (goedkopere) oplossingen die maar gedeeltelijk tegemoet komen aan wat de leerling nodig heeft.

Belang van uitbreiding
De uitbreiding verbetert de individuele rechtspositie van kinderen met een handicap of chronische ziekte en hun ouders. Zij krijgen betere kansen op het volgen van de gewenste vorm van onderwijs. Het aan-vragen van individuele aanpassingen wordt gemakkelijker. Of het nu gaat om aanpassingen aan een schoolgebouw, lesmaterialen of om extra tijd voor het afleggen van toetsen. Aanpassingen moeten doel-treffend en redelijk zijn en door de school te dragen. Scholen kunnen niet gedwongen worden tot te dure of te ingrijpende aanpassingen. Deze wet betekent geen verplichting om kinderen aan te nemen, maar verbetert de individuele rechtspositie van kinderen en hun ouders. Geen school wordt gehouden aan het onmogelijke, maar er komt een einde aan de vrijheid om weg te duiken voor verantwoordelijkheden.
De uitbreiding is het resultaat van een jarenlange lobby van de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad) en de Federatie van Ouderverenigingen.
Geschreven door: Ellen Visser
Bron:
FOSSTAAL uitgave oktober 2007

Plaats reactie

Terug naar “Wie is en wat doet Stichting Hoormij”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast