Informatie

Dit forum is sinds 04/05/2019 niet langer in gebruik. Voor meer informatie over Ménière ga naar www.stichtinghoormij.nl. U kunt ook terecht bij de besloten onafhankelijke Facebookgroep 'Leven met Meniere'. /// This forum/Site is no longer in use.